สนใจลงทุนกับเรา

สามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ หรือ กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

• กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่าง โดยกองทุน TGHDIGI ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และองทุน ONE-GECOM ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

โอกาสลงทุนในกองทุนคุณภาพ ที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ

ช่วงที่ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) แพร่ระบาด มีธุรกิจที่ "สามารถปรับตัวให้เป็นปกติ ภายใต้สถานการณ์ใหม่ได้ดี” (New Normal) อีกทั้งยังมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง สวนทางกับกลุ่มธุรกิจอื่นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มหดตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ จนสามารถลงทุนได้ในระยะยาวแบบ “Mega Trends” นั่นก็คือ

  1. Global E-commerce : ต้องยอมรับว่า ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั่วโลก ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก ในช่วงที่หลายคนต้องรักษาระยะห่าง และทำงานอยู่บ้าน (Work from home) จนทำให้รายได้ของธุรกิจนี้มีแนวโน้มขยายตัวอย่างน่าสนใจ
  2. Digital Healthcare : ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้ดูแลสุขภาพของประชาชน และธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคิดค้นวัคซีน กลายเป็นความหวังของทั้งประชาชนทั่วโลก จนมีผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มนี้มีโอกาสตอบรับในทางบวกเช่นกัน

เลือกลงทุนได้หลากหลาย

สะดวก ครบ จบในที่เดียว

กองทุนคุณภาพ

เป็นธนาคารที่มี บลจ. ชั้นนำ ให้คุณเลือกลงทุนมากที่สุดในประเทศไทย

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560)

ที่ธนาคารทิสโก้ คุณสามารถ
ซื่อ - ขาย ดูพอร์ตการลงทุนของทั้ง 12 บลจ. ชั้นนำได้ในที่เดียว

มีทีมงานมืออาชีพ ช่วยแนะนำ
และคัดสรรกองทุนคุณภาพ

ลงทุนกับ TISCO Open Architecture ดีอย่างไร

12 บลจ. ชั้นนำที่คุณสามารถเลือกลงทุนที่ธนาคารทิสโก้

TISCO Wealth

Expert View

Contact

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

026336000 กด 2 กด 0

wealth@tisco.co.th

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)