กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

¹กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

โอกาสลงทุนในกองทุนคุณภาพ ที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ

เลือกลงทุนได้หลากหลาย

สะดวก ครบ จบในที่เดียว

กองทุนคุณภาพ

เป็นธนาคารที่มี บลจ. ชั้นนำ ให้คุณเลือกลงทุนมากที่สุดในประเทศไทย

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560)

ที่ธนาคารทิสโก้ คุณสามารถ
ซื่อ - ขาย ดูพอร์ตการลงทุนของทั้ง 12 บลจ. ชั้นนำได้ในที่เดียว

มีทีมงานมืออาชีพ ช่วยแนะนำ
และคัดสรรกองทุนคุณภาพ

ลงทุนกับ TISCO Open Architecture ดีอย่างไร

12 บลจ. ชั้นนำที่คุณสามารถเลือกลงทุนที่ธนาคารทิสโก้

TISCO Wealth

Expert View

Contact

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

026336000 กด 2 กด 0

wealth@tisco.co.th

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)